Која је разлика између статичке (класе) методе и метода инстанце?


Одговор 1:

Методе инстанције

  • Ово су методе које захтевају да се створи предмет њихове класе пре него што се позове. Припадају објектима класе, а не класи, тако да се могу позвати само када се створи објект. Кад год се створи нови објект, нови креира се копија методе инстанце за тај појединачни објект. Дакле, ако се створи 10 објеката за класу, створиће се 10 копија метода инстанци. Која користи више меморије у време извођења. Метода инстанце користи динамичко везивање како би их се могло надјачати током извођења.
// Пример за илустрацију приступа методи инстанце. класа А {Стринг наме = ""; публиц воид абц (Име низа) {// Метода инстанције тхис.наме = наме; }} класа Б {јавни статички воид маин (Стринг [] аргс) {А обј = нови А (); // Објект класе А обј.абц ("Ово је метода примјера"); // позива методу из класе А Систем.оут.принтлн (обј.наме); }}

Статичка метода

  • Ово су методе које се могу назвати без употребе објекта класе. На њих се позива сам назив класе или референца на објект те класе. Могу се позивати и без стварања објеката класе, што смањује употребу меморије у току рада у поређењу са методама инстанци. Користе статичко везивање тако да их не може прегласити, али могу се преоптеретити у време компилације.
// Пример за илустрацију Приступ методи класе Статиц. класа А {јавна статичка Стринг иоурНаме = ""; јавна статичка воид абц (Стринг наме) {иоурНаме = наме; }} класа Б {јавни статички воид маин (Стринг [] аргс) {А.абц ("Омкар"); // Приступање статичкој методи абц () и // пољима по називу класе. Систем.оут.принтлн (А.иоурНаме); // Приступање статичкој методи абц () коришћењем Објецт референце. А обј = нови А (); обј.абц ("Адитиа"); Систем.оут.принтлн (обј.иоурНаме); }}

Одговор 2:

Статичка метода је члан класе којем се може приступити без креирања инстанције класе где је, као метода инстанце, члан класе којем може приступити инстанца класе.

Било којем статичком члану класе може се приступити без креирања инстанције класе, док члану инстанце класе може приступити инстанца класе.

Овај члан се може користити у сценаријима за код за који није потребан случај.

На пример, методе записивања у класу пријављивања, метода услужних програма као што је формат е-поште је према стандардима итд.