У правном смислу, која је разлика између непажње и немара?


Одговор 1:

Занемаривање је радња без бриге о некоме коме дугујете одређену дужност бриге, попут дужности родитеља да обезбеде погодно окружење за своје дете.

Непажња је неиспуњавање законских обавеза које имате према другима, као што је обавеза да управљате аутомобилом уз разумну бригу.